Årsstämma i Webbster Media Group AB (publ)
Årsstämma i Webbster Media Group AB (publ), 556900-8336, äger rum fredagen den 27 april 2018 kl 10 .00 i bolagets lokaler på Järnvägsgatan 7, 652 29 Karlstad

Kallelse
Kallelse har skett i Post- och Inrikes Tidningar, PoIT, och hålls även tillgänglig på moderbolagets webbplats, www.webbster.se Kallelse skickas även via e-post eller post och utan kostnad till de aktieägare som så begär. Av kallelsen i PoIT och på bolagets webbplats framgår det vilka åtgärder aktieägare ska vidta för att kunna delta i stämman. Bland punkterna på dagordningen finns även att alternativ att bolaget ska gå i frivillig likvidation.

Karlstad den 26 mars 2018
Styrelsen


Kallelse till bolagsstämma
Datum: 2017-04-24
Ladda ner kallelse (PDF 152 kb)