KÄRA AKTIEÄGARE

Vill ni som aktieägare på ett enklare sätt ta del av bolagets kommande nyheter och framtida erbjudanden?
Anmäl då ert namn, telefonnummer, antal aktier och er e-postadress här eller till info@capital-conquest.se

PRESSMEDDELANDEN

Fusion mellan Webbster Media Group AB (publ) och Capital Conquest AB (publ)

Datum: 2016-10-07
Ladda ner PDF

Den 7 oktober 2016 beslutade bolaget att genomföra en fusion av bolagets nuvarande verksamhet mot bolagets huvudägare Capital Conquest AB (publ), med villkor att beslutet även fastställas på en bolagsstämma. Fusionen kommer förenkla och minska de administrativa kostnader för koncernen så som bokföring och revison. Samt övriga kontorskostnader.

Capital Conquest AB (publ) kontrollerar idag ca 85% av Webbster Media Group AB (publ). Fullständiga villkor för fusionen kommer redogöras på Webbster Media Group AB (publ) kommande bolagsstämma där beslut ska fattas om fusionen ska genomföras.

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 072-732 55 33
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg


Kommuniké från extra bolagsstämma i Webbster Media Group AB (publ)

Datum: 2016-08-31
Ladda ner PDF

Webbster Media Group AB (publ) har per den 31 augusti 2016 hållit extra bolagsstämma.

Beslut fattades att rösta nej till styrelseförslag på ändring av bolagsordning och företagsnamn.

Beslut fattades att rösta nej till styrelseförslag på emissionsbemyndigande.

Beslut fattades att välja ny styrelse

Bolagsstämman beslutar i enligt med huvudägarens förslag att styrelsen skall bestå av fyra bolagsstämmovalda ledamöter. Till ny ledamot valdes Johan Stenberg, Jani Lax, Glenn Renhult och Johan Backman omvaldes till ledamot. Till ordförande valdes Johan Backman.