Bolaget har inte under tidigare verksamhetsår och fram till idag inte haft den positiva utveckling som styrelsen önskat och därför har bolaget nu beslutat att istället avveckla verksamheten och vid kommande årsstämma föreslå till aktieägarna att bolaget ska gå i en frivillig likvidation. Mer information kommer publiceras inför den kommande årsstämma som beräknas hållas under januari 2018.

Med vänliga hälsningar
Webbster Media Group AB (publ)